Varför en Auktoriserad Redovisningskonsult

Hjälp med bokföring och redovisning

Att sköta bokföring och redovisning av företagets olika ekonomiska transaktioner kräver god kännedom om gällande lagar och regelverk. De flesta företagare behöver stöd i hanteringen av ekonomi och löner och en kompetent redovisningskonsult har vad som krävs för att ha bra koll på vad som gäller och hur det ska göras. En redovisningskonsult arbetar ofta som företagets egen ekonomiavdelning och sköter allt från bokföring, löpande redovisning och deklarationer till löneutbetalningar, bokslut och ekonomisk rådgivning. Många företagare vittnar om att deras redovisningskonsult blir ett oumbärligt stöd i företagandet och de flesta bygger upp en långvarig relation med sin redovisningskonsult.

Auktorisationen är till för företagen

Genom att anlita en Auktoriserad Redovisningskonsult får du rätt kompetens, effektiva kvalitetssäkrade rutiner, flerårig erfarenhet och en naturlig rådgivare som fungerar som företagets bollplank i frågor som rör ekonomi, administration och företagande. En Auktoriserad Redovisningskonsult har högt förtroende på marknaden – hos exempelvis myndigheter, banker och andra kreditgivare. Via din Auktoriserade Redovisningskonsult skapar du också bättre förutsättningar för ditt företags förtroende på marknaden.
En Auktoriserad Redovisningskonsult arbetar också som en naturlig rådgivare och kan hjälpa företaget med både lönsamhet och affärer. Med god insyn i företagets ekonomi kan ekonomisk analys visa de viktiga nyckeltal som påverkar företagets utveckling positivt eller negativt.
Visste du att vem som helst kan idag starta redovisningsbyrå och ta in uppdrag från företag? Det innebär att vi i Sverige har både seriösa och oseriösa redovisningskonsulter på marknaden. Hur ska du då veta vilken som tillhör de bästa? Vem ska du anförtro uppdraget att sköta ditt företags ekonomi? Jo, du ska anlita en Auktoriserad Redovisningskonsult. Auktorisationen har tagits fram för att hjälpa dig som företagare att lätt hitta de bästa kvalitetssäkrade konsulterna.

Källa www.srfkonsult.se

Erfarenhet, kompetens, effektivare rutiner & rådgivning.

Klintehamn Redovisning AB

Adress:
Södra Kustvägen 14
623 77 Klintehamn   

Kontakta oss

Telefon: 0498-24 14 30
E-post: info@kred.se

Social media